اطلاعیه افزایش ساعت سالن های مطالعه

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با هماهنگی های به عمل آمده،  سالن مطالعه برادران از ساعت 20 شب به 22 افزایش یافت و سالن مطالعه خواهران کمافی السابق تا ساعت 20 خواهد بود.

 

 

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی