به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند می رساند به دلیل عدم پشتیبانی نرم افزار سیمرغ جهت تمدید کتاب های امانتی از طریق گوشی های همراه، کلیه کاربران در صورت عدم تأخیر و نیاز به تمدید می توانند از طریق لپ تاپ و رایانه اقدام به تمدید نمایند.

                                                                                                                                                                                    کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی