اطلاعیه

قابل توجه کاربران محترم دانشگاه بیرجند

 

باطلاع می رساند با عنایت به پی گیری های به عمل آمده، دسترسی به پایگاه IGI Global فراهم شده است. لازم به ذکر است در این پایگاه امکان دسترسی به حدود 188 مجله و 3867 کتاب در حوزه های موضوعی مختلف فراهم بوده و جستجو بر اساسDOI  هر بخش از کتاب یا مقاله نیز از طریق موتور جستجوی ارکا (پایگاه مگاپیپر) امکان پذیر می باشد.

                                                                                                                              

                                                                                                                           کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی