قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت کننده در کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و کتابخانه مرکزی"

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه به طبقه دوم کتابخانه مرکزی، بخش اطلاع رسانی مراجعه نمایند. لازم به توضیح است که گواهی صادر شده تنها
به شخص دانشجو و در صورت همراه داشتن کارت دانشجویی تحویل می گردد.

 

                                                                                                                 

   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی