بخش اطلاع رسانی و سایت رایانه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه با تعداد 50 دستگاه رایانه جهت ارائه خدمات جستجوی مقالات و کتابهای الکترونیکی ، برگزاری کارگاههای آموزشی ، خدمات اینترنتی و مشاوره پژوهشی افتتاح گردید. DSC 0036