قابل توجه دانشجویان گرامی

 

با توجه به استقبال دانشجویان از سالن مطالعه کتابخانه مرکزی در ایام امتحانات، جهت استفاده مؤثرتر از فضای سالن های مطالعه، بخش اطلاع رسانی۲ فقط در ایام امتحانات همه روزه از ساعت ۷ الی ۲۰ قابل استفاده برای مطالعه برادران می باشد

 

 

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی