بخش ویژه روشندلان صبح امروز در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی با حضور سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر احمد خامسان و با امکاناتی از قبیل سه دستگاه برجسته نگار (ویژه تبدیل اطلاعات کامپیوتر به خط بریل) افتتاح گردید.از امکانات دستگاه برجسته نگار می توان به نرم افزار جاز با قابلیت تبدیل فایل های نوشتاری به فایل های صوتی، قرآن دارای متن کامل با خروجی بریل و صوت عربی و با ترجمه فارسی و انگلیسی گویا، تعداد ۲۴۰۰ جلد کتاب الکترونیکی فارسی در موضوعات مختلف، واژه نامه کامل انگلیسی به فارسی ، فارسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی ، فارسی به انگلیسی، سررسید و بانک اطلاعات شخصی اشاره کرد. همچنین در این بخش کتابهای صوتی تهیه شده توسط مرکز مشاوره و درمان دانشگاه در قالب عناوینی همچون روان شناسی، علوم تربیتی ، مشاوره، جامعه شناسی ، کتب مذهبی ، فقه و حقوق و ... نیز قابل ارائه و استفاده برای کاربران می باشد.