مراسم تکریم رئیس سابق کتابخانه مرکزی و همچنین معرفی سرکار خانم دکتر لیلی سیفی بعنوان رئیس جدید این مرکز در روز شنبه مورخ 96/2/16 و با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه و همکاران این مرکز در محل کتابخانه مرکزی برگزار گردید.