با حضور همکاران کتابخانه مرکزی جلسه تودیع همکار ارجمند جناب آقای مهدی کفایی برگزار شد. در این جلسه از خدمات ارزنده و بی شائبه مشارالیه قدردانی و تشکر شد. به پاس خدمات ایشان لوح تقدیر و تابلوی یادبود به نامبرده اهدا شد. از خداوند منان سلامتی و طول عمر با عزت برای همه همکاران بازنشسته دانشگاه آرزومندیم.

image2
 image3image1