قابل توجه دانشجویان محترم

دسترسی برخط (آنلاین) به نشریات تیلور فرانسیس برای کاربران دانشگاه بیرجند به نشانی ذیل برقرار گردید.

http://www.tandfonline.com

دسترسی به بیش از 1400 عنوان نشریه در زمینه­ های موضوعی: کشاورزی، هنر، علوم رفتاری، علوم زیستی، خدمات شهری، زمین­ شناسی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی و تکنولوژی، علم اطلاعات، مطالعات بین رشته­ ای، پزشکی، ریاضیات و آمار و...