همایون امیرزاده سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ابلاغ دستورالعمل یارانه بن خرید کتاب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد :

در این دوره از نمایشگاه برای دانشجویان و طلاب مبلغ یک میلیون ریال بن خرید کتاب در نظر گرفته شده است که از این میزان ۶۰ درصد آن از سوی دانشجو و ۴۰ درصد آن توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد . همچنین برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و حوزه ها نیز مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بن خرید کتاب در نظر گرفته شده که ۳۰ درصد آن توسط معاونت امور فرهنگی و ۷۰ درصد آن توسط اساتید تامین خواهد شد .
بن خرید کتاب هر یک از اهالی قلم نیز دو میلیون و پانصد هزار ریال است که با مشارکت ۱۰۰ درصدی معاونت امور فرهنگی به اهالی قلم پرداخت خواهد شد . سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار "نه به کتاب نخواندن" از 12 الی 22 اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد.