قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری ) دانشگاه بیرجند

 

 ازتاریخ 96/7/30  دانشجویان دانشکده های واقع در پردیس شوکت آباد تنها یک نسخه چاپی و یک عدد لوح فشرده به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی تحویل نمایند و دانشجویان دانشکده های پردیس امیرآباد و شهدا نیز یک نسخه چاپی به کتابخانه دانشکده و یک فقره لوح فشرده حاوی فایل Word  و Pdf   پایان نامه به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی تحویل نمایند.

با توجه به فایل ارسالی پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ایرانداک نیازی به تحویل نسخه چاپی  و  لوح  فشرده جهت ارسال به این مرکز نمی باشد.

   

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی