قابل توجه کاربران محترم کتابخانه:

لیست تازه های کتاب موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی جهت بهره برداری به پیوست معرفی می شود.

تازه های کتاب فروردین 97

تازه های کتاب فارسی اردیبهشت 97

تازه های کتاب لاتین اردیبهشت 97