قابل توجه کاربران محترم کتابخانه:

لیست تازه­های کتاب کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی در خرداد ماه سال 97 به شرح ذیل در نرم افزار سیمرغ ثبت گردیده و قابل استفاده و بهره برداری می باشد.

تازه های کتاب فارسی خرداد ماه97

تازه های کتاب لاتین خرداد ماه 97

کتاب های اهدایی خرداد ماه97