قابل توجه کاربران محترم کتابخانه:

لیست پایان نامه های جدید تحویل شده به کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی مربوط به خرداد ماه سال 97 (لیست پیوست) در نرم افزاز سیمرغ ثبت گردیده و قابل استفاده و بهره برداری می باشد.

پایان نامه های خرداد ماه 1397