به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با هماهنگی های به عمل آمده، مدت زمان استفاده از سالن های مطالعه، همه روزه برای برادران تا ساعت 4 صبح و خواهران تا ساعت 21 افزایش یافت.

                                                                                                                                                   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی