به مناسبت روز اسناد ملی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دکتر محمد حسن گنجی با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانه های عمومی اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس های قدیمی دانشگاه بیرجند نموده اند. در این نمایشگاه علاوه بر عکس های قدیمی دانشگاه از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند و یاد بود زنده یاد دکتر غلامحسین شکوهی، چهره ماندگار تعلیم و تربیت ایران، به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه از روز شنبه 22 اردیبهشت ماه به مدت 3 روز از ساعت 9 تا 17 پذیرای بازدید کنندگان گرامی می باشد.