کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به «LIBپایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران»پیوست.

libir1

 کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی با هدف گسترده نمودن ارائه خدمات خود به محققان در سطح ملی به «LIB پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران» پیوست و کتب فارسی و لاتین این کتابخانه در پایگاهLIBقابل جستجو است.

ارائه خدمات متمركز از سوي برخي توليدكنندگان نرم افزارهاي كتابخانه اي به دليل محدوديت در همان مجموعه و كندي دسترسى، عملا مانع از فراگيري آنها شده است.

از سوی دیگر صرف وقت بسيار براي يافتن مشخصات يك كتاب و فقدان اطلاع از محل نگهداري يك منبع كمياب، با وجود كتابخانه هاي دانشگاهی، عمومي و تخصصي مختلف، از جمله مشكلاتي است كه بيشتر دانشجويان و دانش پژوهان، با آن مواجه شده اند.

تلاش برای حل این مشکلات و انسجام بخشي اطلاعات و اطلاع رساني در عرصه كتاب و كتابخانه «LIBپایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران» با داشتن اطلاعات کامل منابع 655 کتابخانه "دانشگاهی، تخصصی و عمومی" از سراسر کشور فضایی منسجم جهت دسترسی یکپارچه به منابع این کتابخانه ها را فراهم نموده است.