کارگاه آموزشی مقاله نویسی (به روش نظام مند و فرا تحلیل) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از تاریخ 97/4/4 شروع شده بود امروز به پایان رسید. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته که توسط آقای دکتر حمید صالحی نیا تدریس شد مواردی از جمله مفاهيم پايه مرور نظامند و کاربردهای آن، مراحل انجام يك مرورساختار يافته انتخاب عنوان مناسب جهت یک مطالعه مرور نظامند، نحوه یافتن مقالات مرتبط ، نحوه ارزیابی کیفیت مقالات و نرم افزار Stata جهت انجام فرا تحلیل آموزش داده شد.

IMG 4928