بدین وسیله به اطلاع کاربران محترم کتابخانه می رساند به دلیل انجام تغییرات در سرور مرکزی کتابخانه، امکان دسترسی به نرم افزار سیمرغ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/1/19مقدور نمی باشد. ضمناً بخش امانت کتابخانه های دانشکده کشاورزی، دانشکده هنر و علوم تربیتی و کتابخانه مرکزی قادر به پاسخگویی به مراجعان عزیز در این تاریخ نخواهند بود.

به اطلاع کلیه کاربران کتابخانه می رساند میزان دانلود مقالات از پایگاه سیویلیکا از 2 عدد مقاله به 5 عدد مقاله روزانه افزایش یافت.