در تاریخ 14 اسفندماه جاری نمایشگاه کتابهای تخصصی دانشگاهی با حدود 1000 عنوان کتاب در ساختمان کتابخانه مرکزی برگزار شد. این نمایشگاه تا پایان روز 18 اسفند ادامه خواهد داشت.

20170305 102228