06 بهمن
استانداردهای ساختار توصیفی منابع
06 بهمن
استانداردهای کتابخانه دیجیتال
06 بهمن
استانداردهایی در فرآیند
06 بهمن
سازمان های استاندارد بین المللی و ملی مرتبط
06 بهمن
ابزارهایی برای پرسش نامه اینترنتی
06 بهمن
ابزاری برای تهیه پرسش نامه اینترنتی
25 بهمن
جستجو در پایگاه Scifinder: Chemical Abstracts
30 فروردين
راهبردهای موثر برای افزایش بهره وری پژوهشی
16 اسفند
راهنمای استفاده از پایگاه الکترونیکی CAB Direct
25 بهمن
معرفی پایگاه Scifinder: Chemical Abstracts
06 بهمن
پرسش نامه اینترنتی در تحقیقات پیمایشی
06 بهمن
پرسش نامه ها و آزمون های استاندارد
06 بهمن
چاپ مقاله در سایر نشریات
06 بهمن
چاپ مقاله در نشریات Elsevier
15 فروردين
دسترسی به شاخص کیفیت نشریات ISI
10 خرداد
ناشران دسترسی آزاد نامعتبر
10 خرداد
نشریات دسترسی آزاد نامعتبر
06 بهمن
نشریات سرقت شده
29 خرداد
گزارش استنادی نشریات لاتین JCR 2016