کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند در سال 1354 همزمان با تاسیس دانشگاه بیرجند شروع به فعالیت نمود. مجموعه اولیه این کتابخانه 1500 عنوان کتاب فارسی و لاتین در فضایی به وسعت 100 متر مربع با یک نفر کارمند فعالیت اولیه خود را به منظور نیل به اهداف ذیل آغاز کرد:
1. کمک به برنامه های آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف
2. کمک به برنامه های پژوهشی دانشگاه
3. کمك به ارتقا و پيشرفت علمي دانشگاه
4. کمک به تامین منابع جدید برای روزآمد نگه‏داشتن و بالا بردن سطح دانش تخصصي كاركنان دانشگاه
5. تسهيل در هماهنگي و استفاده صحيح از منابع اطلاعاتي
هم اکنون با حضور 14 کارمند در فضایی به وسعت 4000 متر مربع در سه طبقه، خدمات گسترده و متنوعی را به دانشجویان، اعضای هیات علمی و مراجعان از دانشگاه¬ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر استان خراسان جنوبی ارائه می¬نماید.
کتابخانه های دانشگاه بیرجند شامل کتابخانه مرکزی و 3 کتابخانه اقماری است که شامل: کتابخانه های دانشکده کشاورزی، دانشکده هنر و دانشکده علوم تربیتی است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه سعی دارد جهت رسیدن به استانداردهای لازم کتابخانه¬های دانشگاهی در هشت بخش جهت استقرار و پیاده سازی استانداردها لازم تلاش نماید. هشت استاندارد مربوطه عبارتند از: اهداف و وظايف، سازمان و مديريت، نيروي انساني، مجموعه، سازماندهي منابع، خدمات، ساختمان و تجهيزات، بودجه
05 بهمن
آیین نامه و مقررات کتابخانه