مسئول پایان نامه

 • تصویر
  عصمت نجفی
  مسئول مرجع و پایان نامه ها
   
  05632202143
   

بخش پایان نامه

این مجموعه شامل 2500 عنوان پایان­نامه  کارشناسی ارشد و تز دکتری است. به­منظور استفاده از این مجموعه دانشجویان می­توانند در این بخش از منابع موجود استفاده نمایند.